ลงทะเบียนสมาชิก

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ทางบริษัทเป็นเพียงคนกลางในการประสานงานสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นทางบริษัทไม่สามารถรับเปลี่ยน ชดใช้ หรือซื้อคืนสินค้าในกรณีทีร้านค้าจีนส่งมาผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ ผิดจำนวน หรือมีตำหนิ ทั้งนี้เพราะทางบริษัทให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกร้านค้าเอง ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกร้านค้าแต่อย่างใด แต่ทางบริษัทยินดีช่วยประสานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้อย่างเต็มความสามารถ แต่หากเป็นกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทเอง เช่น สั่งผิดสี ผิดแบบ ผิดไซส์ ผิดจำนวน ไปจากที่ลูกค้าระบุมา ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบให้ 100% ของมูลค่าสินค้าค่ะ

2. ทางบริษัทไม่มีนโยบายแกะพัสดุสินค้าของลูกค้าทุก ๆ ท่านและจะใช้การอ้างอิงแยกสินค้าแต่ละ Order จากข้อมูล Tracking no. ตามที่ร้านค้าแจ้งมาเท่านั้น เว้นแต่ทางศุลกากรจีนและไทยจะเป็นผู้แกะสินค้าเพื่อตรวจสอบในพิธีการส่งออกหรือนำเข้าเท่านั้น

3. การส่งสินค้าจากร้านค้าจีนมาที่โกดังจีนของเราจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่หับความพร้อมของร้านค้านั้น ๆ และระยะห่างระหว่างร้านค้ากับโกดังที่กวางเจาของบริษัทเรา ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหลือความควบคุมของทางบริษัทค่ะ แต่โดยปกติทุกร้านจะส่งของถึงโกดังจีนของเราภายใน 3-5 วันนับจากวันที่เราชำระเงินให้แก่ร้านค้า และหากช้ากว่านั้นบริษัทจะช่วยเร่งและติดตามให้ร้านค้าจัดส่งมาโดยเร็วที่สุดค่ะ

4.ร้านค้าในจีนส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคในการปรับแต่ง สี แสง ในส่วนของรูปของสินค้าที่ขายบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจทำให้สินค้าจริงที่ได้รับสีเพี้ยนไปจากรูป

5. บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นกล่องอาจมีสภาพบุบบ้างอันเนื่องมาจากการขนส่ง ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทค่ะ เพราะการขนส่งทางรถจะต้องมาเปลี่ยนถ่ายรถที่ประเทศลาวต่างจากการขนส่งทางเรือที่พอใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วจะไม่ต้องขนถ่ายใด ๆ จนถึงโกดังของบริษัทที่ไทย ทำให้สินค้าหรือแพ็คเกจสินค้าไม่ชำรุดค่ะ ดังนั้น หากสินค้าสูญหายหรือชำรุด บริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งเท่านั้น

6. หากสินค้าหมดสต๊อกหรือร้านค้าขอยกเลิก ทางบริษัทจะโอนเงินคืนให้กับลูกค้าค่ะ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากที่บริษัทแจ้งยอดชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์นำสินค้าไปขายทอดตลอด

7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมรบกวนติดต่อบริษัทเราได้ค่ะ เปิดทำการจันทร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 น.

8. หากส่งใบสั่งซื้อสินค้ามาให้กับทางบริษัทเราแล้วถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงข้างต้นทั้งหมด