ข่าวสารและโปรโมชั่น

ปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่จาก 4.74 เป็น 4.84 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นะคะ

 

 

3062      04-11-2020